Lekcje ekologii w gminie Wisznia Mała

Recykling Daje Owoce – czyli najbardziej owocowa i recyklingowa akcja edukacyjna w Polsce zawitała na Dolny Śląsk, a dokładnie do Gminy Wisznia Mała. W ramach inicjatywy organizowane są w lokalnych szkołach warsztaty edukacyjne poświęcone ekologii. Prowadzi je wrocławski ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski, który angażuje uczennice i uczniów do dyskusji nt. ochrony środowiska oraz jak każdy z nas może żyć ekologicznie we własnym domu, szkole i gminie. Cykl zajęć w szkołach wspiera firma deweloperska Develia, dzięki której wszyscy uczestnicy otrzymują, oprócz wiedzy, pyszne świeże i zdrowe owoce, zgodnie z hasłem „Recykling Daje Owoce”.

Pierwsze zajęcia z cyklu Recykling Daje Owoce odbyły się w szkole podstawowej w Psarach w klasach 1A i 1B. Podczas warsztatów najmłodsi zdobyli podstawową wiedzę na temat ekologii, a także wzięli udział w kreatywnych zabawach, dzięki którym dowiedzieli się, jak mogą chronić środowisko w domu czy w szkole.

Lekcje odbywają się w sposób holistyczny, pokazując zagadnienia związane z ekologią z różnych, interesujących stron. Uczniowie biorą czynny udział w zajęciach, dyskutują i wyciągają wnioski. To najlepsza i skuteczna metoda edukacji – mówi Dominik Dobrowolski, koordynator akcji i znany działacz na rzecz ochrony przyrody.

Dominik Dobrowolski jest twórcą wielu inicjatyw edukacyjnych, jak np.: „Recykling Daje Owoce”, „Kultura to Natura”, „EkoWalentynki”, „Cycling Recycling” czy „Czysta Odra”. W 2021 roku został nagrodzony prestiżowym tytułem „Społecznika Roku” przez tygodnik „Newsweek”.

Cykl zajęć w szkołach wspiera firma deweloperska Develia, dzięki której wszyscy uczestnicy lekcji otrzymują zdrowe owoce oraz torby wielokrotnego użytku, które doskonale nadają się do robienia ekologicznych zakupów. Placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, domy kultury) z Gminy Wisznia Mała mogą zgłaszać chęć przyłączenia się do akcji. Zgłoszenia należy wysyłać bezpośrednio do Dominka Dobrowolskiego, tel. 697 092 978, dominik@cycling-recycling.eu. Ekologiczne warsztaty dla dzieci prowadzone są bezpłatnie i są jedną z licznych akcji przeprowadzanych w ramach projektu „Zielony Malin” – inicjatywy zainicjowanej przez Develię.

Develia S.A. jest jednym z największych deweloperów w Polsce. Firma rozumie wagę i znaczenie budownictwa zrównoważonego, w realizowanych inwestycjach kładzie duży nacisk na proekologiczne rozwiązania. Spółka wdraża ideę ochrony i poszanowania środowiska, m.in. poprzez tworzenie ogrodów deszczowych, tężni solankowych oraz przystępuje do inicjatyw przyczyniających się do wzrostu różnorodności biologicznej.

Informacje, zdjęcia i filmy o działaniach w ramach projektu „Zielony Malin” dostępne są na stronie: https://www.facebook.com/ZielonyMalin/ 

Dzień dziecka

Nietypowy Dzień Dziecka na świecie – ciekawostki

Poza przeczytaniem ciekawostek o Dniu Dziecka na świecie, możesz udać się w podróż właśnie w dniu tego święta i celebrować je z dziećmi z odległych zakątków świata.

Dzień Dziecka na wyspach Oceanii: to tzw. Biała Niedziela, dzieci ubrane na biało wybierają się z rodzicami do kościoła.

Dzień Dziecka w Paragwaju: tego dnia upamiętnia się 3500 dzieci, które zginęły walcząc w obronie kraju przeciwko 20000 żołnierzy okupujących Paragwaj.

Dzień Dziecka w Szwecji to zamiast prezentów, rozmowy i spotkania na tematy związane z potrzebami najmłodszych obywateli, np. szkolnictwem czy prawami dziecka.

Dzień Dziecka w Turcji: święto dzieci przypomina o odzyskaniu suwerenności przez Turcję. Twarze dzieci maluje się farbami tak, aby przypominały zwierzęta lub kwiaty. Puszcza się też wspólnie ogromne latawce. Dzieci mają też tego dnia wstęp wolny do parlamentu (podobny zwyczaj kultywowano do niedawna w Polsce).

Dzień dziecka na świecie – nie tylko prezenty i słodycze

Dzień Dziecka, poza jego tradycyjnym, radosnym wymiarem, to czas na rozważania roli najmłodszych w społeczeństwie. Rozmowy na ten temat przyniosły wiele pozytywnych zmian w prawie, które dziś ułatwiają dzieciom bezpieczne wkroczenie w przyszłość.

Niektóre kraje nie mają konkretnie sprecyzowanej daty fetowania tego święta i tak:

  • w Argentynie przypada ono na drugą niedzielę sierpnia,
  • w Australii na czwartą środę października,
  • na Węgrzech na ostatnią niedzielę maja.

Są też kraje, w których Dzień Dziecka fetuje się 20 listopada, czyli w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka (1959 rok) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (30 lat później). Wśród tych państw można wymienić m.in. Egipt, Irlandię czy Kanadę.

Międzynarodowy Dzień Dziecka ustanowiono 20 listopada 1954 roku decyzją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych jako święto mające na celu upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka oraz promowanie działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju.

Pierwsze wzmianki o Dniu Dziecka pojawiały się już wcześniej - ponad 100 lat temu. W 1924 roku obradująca w Genewie Liga Narodów przyjęła Deklarację Praw Dziecka, w której podkreślono, że każde dziecko ma prawo do normalnego rozwoju i opieki, a „ludzkość powinna dać dziecku wszystko, co posiada najlepszego”. Jednak Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony dopiero 30 lat później.

Od 1994 roku w Dniu Dziecka w Polsce obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. Obrady polegają na tym, że młodzież zasiada w sali plenarnej Sejmu, podejmowane są uchwały i rezolucje dotyczące spraw młodych ludzi. Za przykładem Polski poszły inne kraje i „dziecięce” parlamenty są także w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Francji.

Od kiedy obchodzimy Dzień Dziecka? W Japonii i Chinach zaczęto obchodzić to święto najwcześniej – japońskie tradycje datowane są na VIII wiek, a chińskie zwyczaje na rok 1926. Ale zanim dotarły do Europy minęło sporo czasu. W krajach słowiańskich to urocze święto zagościło dopiero w 1952 roku. Zapytaj swoich dziadków albo starszych rodziców, jak obchodziło się Dzień Dziecka za ich czasów. Czy pamiętają swoje pierwsze obchody i jak zmieniało się to święto?

Wiele państw zaczęło świętować Dzień Dziecka od 1959 roku. Wtedy ONZ uchwaliła Deklarację Praw Dziecka. Inne źródła podają wcześniejszą datę (1924 rok) – związaną z uchwaleniem Deklaracji Genewskiej przez Ligę Narodów. Deklarowano wtedy, że każde dziecko ma prawo do rozwoju i opieki, a „ludzkość powinna dać dziecku wszystko, co posiada najlepszego”.

W wielu krajach Dzień Dziecka został oficjalnie wpisany w tradycję w 1959 roku, w związku ze wspomnianym uchwaleniem przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) Deklaracji Praw Dziecka. Miało to miejsce 20 listopada i ten dzień stał się wówczas symboliczną datą Dnia Dziecka. Ale inicjatorzy tego święta uznali, że każdy kraj powinien ustalić własną datę święta, powiązanego historycznie i kulturowo z dziećmi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *